30.01.2011 r. - ZAiKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Doświadczenia ostatnich lat dobitnie ilustrują pogląd, iż we współczesnym świecie ekonomicznej walki o przetrwanie,
jak i maksymalizacji zysków osiąganych
z przedsięwzięć gospodarczych,
nie ma miejsca na sentymentalizm
i domniemanie, że sama świadomość
i moralność społeczna wystarczy
do poszanowania prawa
i ochrony owoców cudzej pracy.
Każda własność, w tym szczególnie ulotna własność intelektualna, musi być dobrze chroniona odpowiednimi przepisami, które umożliwiają autorom skuteczną egzekucję należnych ekwiwalentów za korzystanie
z niej w mniejszym czy większym zakresie. Wciąż tocząca się międzynarodowa walka
z piractwem fonograficznym, nielegalnym powielaniem oprogramowania komputerowego, czy kradzieżą projektów form przemysłowych jest tego najlepszym przykładem”.

Zarządzanie i ochronę naszych praw autorskich w kraju i za granicą powierzyliśmy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS  (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych).

W przypadku naruszenia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, aktów wykonawczych, umów cywilnych reprezentują nas prawnicy ZAiKS.

22.01.2011 r. - UWAGA !!!


Informujemy, iż w ramach PLEBISCYTU zostanie przyznana specjalna nagroda Portalowi, który objął imprezę patronatem medialnym!

A patronują: Radio 5, Bayer Media,
Radio IRN, Wortal Energymind.net, Portal Społecznościowy GOOBLIN.info, Strefa Najlepszej Muzyki - DiscoStrefa.info,
Radio DISCOSTACJA.
14 lutego br. Podsumowanie wyników. Internauci wskazują nazwę portalu, z którego dowiedzieli się o plebiscycie.

Portal, który zdobędzie największą liczbę głosów otrzyma nagrodę:
10 najnowszych płyt (składanka DANCE)
+ sportowa bluza fason damski lub męski
(do wyboru). Foto w załączeniu.


22.01.2011 r. - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PLEBISCYCIE !!!

Do wygrania 12 najnowszych składanek DANCE + nagrody niespodzianki.
Wytypuj 3 najlepsze utwóry zespołu SENNSI, podaj nazwę portalu,
z którego dowiedziałeś się o konkursie.
Tytuły dostępne na stronie www.sennsi.pl w zakładce video&music.
Na odpowiedzi czekamy pod adresem:

konkurs.sennsi@vip.wp.pl
do 13 lutego 2011 !!!

14 lutego 2011, na stronie zostanie opublikowana lista zwycięzców.
Zapraszamy do zabawy !!!

PATRONAT MEDIALNY: RADIO 5, BAYER MEDIA, IRN, GOOBLIN.INFO,
WORTAL ENERGYMIND.NET,  DISCO STREFA.INFO, DISCOSTACJA
SPONSOR:  SENNSI.PL
PROJEKT PLAKATU: PIOTR S. GOOBLIN